Verootmoedigingsondag: 24 Julie 2022

Lig in Duisternis Uitgewers poog om op Sondag 24 Julie 2022 soveel as moontlik gemeentes en predikers, ongeag van kerkverband, te kry om dieselfde preek te preek. Jonathan Edwards se lewensveranderende preek wat hy in 1741 gepreek het, is onlangs deur ds. Schalk Strauss vertaal, waarna Sondaars in die hand van ʼn toornige God deur Lig in Duisternis Uitgewers uitgegee is. Die preek handel hoofsaaklik oor die gevaar waarin onbekeerdes hulself bevind.

Edwards het hierdie spesifieke preek twee keer gepreek. Tydens die tweede geleentheid was sy gehoor ʼn groep mense wat nie positief was oor herlewing nie. God het egter die boodskap op so ’n buitengewone wyse geseën en gebruik, dat die uitwerking daarvan oorweldigend was. Die gehuil en gekerm van die aanhoorders was só erg dat Edwards nie eens die preek kon voltooi nie en gedwing was om op te hou met preek. Baie mense het daardie dag tot bekering gekom.

Neem op 24 Julie 2022 aan hierdie besonderse geleentheid van verootmoediging deel deur om jou kopie van Sondaars in die hand van ʼn toornige God teen R50 aan te skaf:

ʼn Verkorte weergawe is gratis beskikbaar wanneer die boek aangekoop word.

Gaan jou gemeente aan die beplande gebeure rondom Verootmoedigingsondag deelneem?

Verootmoedigingsondag
Gaan jou gemeente aan die beplande gebeure rondom Verootmoedigingsondag deelneem?