’n Toonaangewende Christelike uitgewery, met ’n gereformeerde grondslag.

Lig in Duisternis fokus op die daarstelling van Bybelsgetroue en ander behoudende Afrikaanse literatuur in Suid-Afrika en aan Christene wêreldwyd.

Ons het ’n vergesig vir ’n gemenebes van gelowiges wat gesamentlik die heerskappy van Jesus Christus erken, saam besig is met die uitvoering van sy plan, mekaar bystaan en hul roeping oor en weer teenoor mekaar vervul. Op hierdie wyse wil ons alle gelowiges oproep om hul hande saam te klap en tot eer van God te juig en sy Naam in elke stad op aarde te roem.

Hy is immers ewig Koning in die hemel en op aarde!

Ontmoet die span

Ds. Schalk Strauss
Publikasiehoof

Gunsteling vers:
“Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel.”
(Ps. 27:4, 1933/53-vertaling)

MELANEY LANGEVELDT
GRAFIESE ONTWERP | ADMINISTRASIE

Gunsteling vers:
“Soos ’n vader hom ontferm oor sy kinders, so onferm die Here Hom oor dié wat Hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is.” (Ps. 103:13-14, 1983-vertaling).

MARIUS GOUWS
MULTIMEDIA | ADMINISTRASIE

Gunsteling vers:
“Die regverdige sorg goed vir sy diere, maar die goddeloses is wreed.” (Spr. 12:10, 1983-vertaling).

ALBERT BIERMAN

BESTELLINGS | BOEKWINKEL

Gunsteling vers:
“Gunsteling vers:
“U woord is ’n lamp vir my
voet en ’n lig vir my pad.”
(Ps. 119:105, 1933/53-vertaling).

RIKUS GROBLER
GRAFIESE ONTWERP | BOEKWINKEL

Gunsteling vers:
“En Jesus antwoord hom:
Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.”
(Lk. 23:43, 1933/53-vertaling).

Affilliasies

Lig in Duisternis Uitgewers het uit die Afrikaanse Protestantse kerkverband ontstaan en deel dus die gereformeerde grondslag van hierdie kerke van Christus. Dit behels:

 • Die begeerte om die drie-enige God waarlik te ken en te dien;
 • die belydenis dat Jesus Christus Here is. Slegs in Hom, as die enigste Middelaar, is volle redding te vind;
 • die belydenis van die oppermag van God en die erkenning dat dit onverskrokke vanuit sy Woord verkondig moet word in ’n wêreld wat die mens al meer as die norm van sy eie besluite beskou;
 • kerkwees gebou op die Bybel as Woord van God;
 • die roeping om God se Woord suiwer te verkondig. Hierin staan die uitgangspunte van die reformasie sentraal, naamlik: Die Woord alleen (Sola Scriptura), Christus alleen (Solus Christus), genade alleen (Sola Gratia), geloof alleen (Sola Fide) en aan God alleen die eer (Soli Deo Gloria);
 • die onderskrywing van die volgende belydenisskrifte omdat dit in ooreenstemming met God se Woord is:
  • Ekumeniese belydenisse:
   • die Apostoliese Geloofsbelydenis;
   • die Geloofsbelydenis van Nicéa en;
   • die Geloofsbelydenis van Athanasius.
  •  Gereformeerde belydenisskrifte:
   • die Nederlandse Geloofsbelydenis;
   • die Heidelbergse Kategismus en;
   • die Dordtse Leerreëls;
 • om stewig in die tradisie van die Hervorming te staan;
 • om as pilaar en grondslag van die waarheid, mense tot dissipels van die drie-enige God te maak en hulle te leer om alles te onderhou wat die Here sy kerk beveel het.